Kiến trúc nhà thờ
NHÀ THỜ : ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
CHỦ ĐẦU TƯ: NHÀ THỜ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
ĐỊA CHỈ: ÁP CỜ TRẮNG - XÃ HÒA ĐIỀN - KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG

NHÀ THỜ CHÚA BA NGÔI
Chủ đầu tư : GIÁO XỨ BA HÒN - KIÊN LƯƠNG - KIÊN GIANG
Đơn vị thi công : Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại QUANG BÌNH
Địa chỉ : 656/14 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại : 08.384.64.239 - Fax: 08.384.64.542
Email: info@xaydungquangbinh.com

NHÀ THỜ AN TÔN - Thái Bình

Chủ đầu tư :
Đơn vị thi công : Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại QUANG BÌNH
Địa chỉ : 656/14 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại : 08.384.64.239 - Fax: 08.384.64.542
Email: info@xaydungquangbinh.com

ĐỀN THÁNH GIUSE
Chủ đầu tư :
Đơn vị thi công : Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại QUANG BÌNH
Địa chỉ : 656/14 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại : 08.384.64.239 - Fax: 08.384.64.542
Email: info@xaydungquangbinh.com

 

Trụ sở:  656/14 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM - Tel (028) 3846.4239 Fax (028) 3846.4542

Website: xaydungquangbinh.com      Email : info@xaydungquangbinh.com